Vi

är en konstnärsduo som arbetar tillsammans sedan 2014. Vi är Jessica van Doorn Fännick och Niklas Fännick. I grunden är vi konsthantverkare och konstsmeder, en med mästarbrev i varmsmide.

Vårt konstnärliga arbete kan vi beskriva med ganska många ord. Men vad man ser är oftast en bildvärld som för tankarna till djur och natur. Vi använder gärna material med en historia, sånt som kasserats eller skapats för ett annat syfte. På det sättet vill vi skapa associationer och igenkänning hos betraktaren. Alla våra verk tillverkar vi själva, vilket för oss ett självklart led i skapandeprocessen och något som gör att handens arbete lyser igenom. Detta är en vikitg del av, och gör det också möjligt för oss att kontrollera, den estetiska processen.

\

Vi har bakgrund med annat arbete inom offentlig miljö. Mark, metall, sten mm. Vi har även formgivit och tillverkat bruksföremål för offentlig miljö. Oavsett om vi utarbetar ett offentlig konstverk eller ett konsthantverksobjekt för en privat kund är material, hållbarhet och noggrannhet viktigt för oss.