\

2019-2023 arbetar vi med en tredelad offentlig gestaltning till Skaraborgs sjukhus i Skövde. Den står färdig hösten 2023 och består i gestaltning för tre stycken innergårdar på sjukhuset. Innergårdarna är ljusgårdar i utomhusmiljö som beställaren, Västra Götalandsregionen, önskar ”fylla med liv och rörelse”. Vår gestaltning heter ”Fågel, fisk och mittemellan – mjuka världen allt för sällan”.

\

En gård (under arbete på bilden) är fågel/luften, den kallar vi ”Verklighetsflykt/vardagsflax”; den andra är vatten, den kallar vi ”En annan sida av samma verklighet”; och den tredje är mittemellan/jorden, den kallar vi ”Darrgräs”.

Följ arbetet på Instagram